Reference Detail
1/10

OAK Country Thin-Plank

brushed / grey oil
Installed
2019
Architect:
Seidel+Architekten
Hauptplatz 4
Pirna
01796
Germany